Prirodzená podpora zdravých očí

Lutamax DUO obsahuje makulárny karotenoid luteín, zeaxantín, omega-3 nenasýtené mastné kyseliny DHA a EPA. Všetky tieto látky sú prírodného pôvodu vyrobené v mimoriadne čistej (purifikovanej) forme.

Je vhodný najmä pri degeneratívnych ochoreniach očí ako napr. vekom podmienená degenerácia makuly.oko

K ČEMU JE LUTAMAX DUO?

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov, ktorým človek vníma svet okolo seba. Asi 80 % všetkých informácií z okolia získavame prostredníctvom zraku ako elektromagnetické žiarenie, ktoré sa transformuje na nervové signály.


O prijímaní a spracovaní vizuálnych informácii sa v každom oku stará viac ako 100 miliónov receptorových buniek (tyčiniek a čapíkov) v sietnici a asi 1,6 miliónov nervových vlákien spojujúcich sietnicu s mozgom.

viac

Lutein

MECHANIZMUS ÚČINKOV LUTEÍNU

Luteín je rastlinná substancia, ktorú si telo samo nemôže vytvoriť. Bohužiaľ potravou prijímame len nepatrné množstvo luteínu (v priemere 2 mg denne). Luteín má tú vlastnosť, že mimoriadne efektívne odfiltruje modrú časť spektra viditeľného žiarenia (až 80%). Týmto mechanizmom potom táto nebezpečná a energeticky bohatá časť svetla už nedopadá na zrakové bunky.


Okrem tohto „filtračného“ účinku pôsobí luteín tiež ako silný antioxidant, ktorý viaže voľné radikály. Luteín chráni oko mnohopočetným mechanizmom.


viac

ČO JE NA LUTAMAXE TAK SKVELÉ?

ČO JE NA LUTAMAXE TAK SKVELÉ?

     icon        OBSAHUJE KARTENOID LUTEÍN

     icon        ŠPECIÁLNU ZMES OMEGA 3 NENASÝTENÝCH MASTNÝCH KYSELÍN

     icon        JE VHODNÝ NAJMÄ PRI DEGENERATÍVNYCH OCHORENIACH OČÍ

     icon        100% PRÍRODNÉ